สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี2551

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2421

Downloaded 545

เหตุเกิด ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1541

Downloaded 437

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1740

Downloaded 435

รวมพลังสร้างสุข ตอน อยู่เย็นเป็นสุข

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1776

Downloaded 404

สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5816

Downloaded 584

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3544

Downloaded 502

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3312

Downloaded 478

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ  เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3245

Downloaded 460

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3312

Downloaded 458

สนุทรพจน์ โดย บรรจบ  จันทร์เจริญ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2492

Downloaded 409

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2272

Downloaded 363

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2870

Downloaded 410

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล  ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1806

Downloaded 420

นายนิมาล  ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3018

Downloaded 407

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2855

Downloaded 422

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย  กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3780

Downloaded 468