ข่าวกระแสแรง

วางระบบดูแล "วัยชรา" ระยะยาว

วางระบบดูแล "วัยชรา&quo t; ระยะยาว

Watched: 1 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3139

ปาฐกถาพิเศษ  กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สร้างวิถีสุขภาวะไทย  โดย รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์

เปิดศูนย์เหยื่อเมาแล้วขับ รณรงค์สร้างจิตสำนึก

เปิดศูนย์เหยื่อเมาแล้วขับ รณรงค์สร้างจิตสำนึก

Watched: 7 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1636

สช.เร่งขับเคลื่อนลดผลกระทบโรงไฟฟ้าชีวมวล

สช.เร่งขับเคลื่อนลดผลกระทบโรงไฟฟ้าชีวมวล

Watched: 8 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 4394

9.การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารและอาหาร

วิกฤติเชื้อดื้อยา ยิ่งใช้ยาปฏิชีวนะมาก เชื้อแบคทีเรียยิ่งกลายพันธ์

เปิดม่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 ป้องกันโรคยุค 4.0 ประชาชนต้องรู้เท่าทันด้านสุขภาพ

ก.อุตฯ ดันเลิกแร่ใยหินเชื่อรัฐบาลใส่ใจสุขภาพ ปชช.

ก.อุตฯ ดันเลิกแร่ใยหินเชื่อรัฐบาลใส่ใจสุขภา พ ปชช.

Watched: 11 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2083

เยี่ยมเพือน เยือนมิตร ชวนคิดต่อยอด ตอน เยี่ยมอุดรธานี

พบไวรัสตับอักเสบคุกคามคนทั่วโลก ไทยติดเชื้อ 5%

พบไวรัสตับอักเสบคุกคามคนทั่วโลก ไทยติดเชื้อ 5%

Watched: 12 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2239

กรมสุขภาพจิต รุกเข้าหาชุมชน นำร่อง กว่า 1,500 ตำบล ดูแลจิตใจประชาชนทุกกลุ่มวัย เปิดเวทีส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับประเทศ โชว์ผลงานและนวัตกรรม

อำเภอกุดชุม ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลโนนเปือย

อำเภอกุดชุม ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลโนนเปือย

Watched: 18 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1726

‘มะเร็งร้าย’ รู้ทันป้องกันได้

‘มะเร็งร้าย’ รู้ทันป้องกันได้

Watched: 18 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1557

สธ.เตือน17โรคร้าย ระบาดช่วงหน้าฝน สั่งรพ.คุมเข้มผู้ป่วย ปอดบวมขั้นวิกฤติ หวั่นโคโรนาไวรัส ไข้หวัดนกลุกลาม

แนะเอฟทีเอไทย-อียู  ต้องโปร่งใส ย้ำต้องไม่รับเงื่อนไข ผูกขาดข้อมูล และขยายเวลาสิทธิบัตร

5. มติสำหรับการขับเคลื่อน : ความปลอดภัยทางอาหาร: การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช