การประชุมวิชาการเพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

เสวนาโต๊ะกลม ผลิดอกออกผล-ต่อยอดประสบการณ์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2070

Downloaded 407

วิดีทัศน์การทำงานของนพ.วิโรจน์ -ความรู้สึกของคนร่วมงาน

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2985

Downloaded 476

เสวนาโต๊ะกลม “เพาะกล้า”

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1682

Downloaded 410

ปาฐกถาพิเศษและแสดงความยินดี โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2000

Downloaded 390

  • Previous
  • 1
  • Next