เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม หมวดย่อย

อนาคตงานมิตรภาพบำบัด จิตอาสา และบทบาทมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3187

Downloaded 431

แนะนำอโรคยาศาล วัดคำประมง จ. สกลนคร

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2855

Downloaded 388

เวทีเติมหัวใจให้สังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2211

Downloaded 438

มหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2290

Downloaded 403

เยียวยาหัวใจในขณะมีชีวิตและวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1827

Downloaded 406

ขยายพันธุ์แห่งความดี เชียงใหม่

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2522

Downloaded 433

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2279

Downloaded 384

แถลงข่าววาเลนไทน์ เติมหัวใจให้สังคม นำทีมศิลปินจัดคอนเสิร์ตช่วยเฮติ

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2439

Downloaded 449

ภาวนาเพลงดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1900

Downloaded 433

การแสดงจากคณะดั่งดอกไม้บาน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1794

Downloaded 386

การแสดงจากกลุ่มดนตรียิ้มละไม

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2482

Downloaded 439

สัมภาษณ์กรณีศึกษา เสถียรธรรมสถาน

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2329

Downloaded 427

สัมภาษณ์กรณีศึกษา รพ.ท่าวุ้ง

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1702

Downloaded 365

สัมภาษณ์กรณีศึกษา ศูนย์ศิลปธรรม เวทีเติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1617

Downloaded 407

สัมภาษณ์ กรณีศึกษาศูนย์มิตรภาพบำบัด เติมหัวใจ5

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1931

Downloaded 416

สัมภาษณ์ กรณีศึกษา รพ.บ้านเหลี่อม

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1593

Downloaded 373