อนาคตงานมิตรภาพบำบัด จิตอาสา และบทบาทมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

Facebook


สายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการได้รับการเยียวยาด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ /เพื่อเพื่อนมนุษย์ ทำให้บุคคลได้ตระหนักถึงความรัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ แบ่งปันประสบการณ์ จากกลุ่มจิตอาสาสมัครมิตรภาพบำบัด อาสาสังคม เครือข่าย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  3211

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   16 พฤษภาคม 2554

หมวด:   เรื่องราวดีดี นำเสนอในเวทีเติมหัวใจให้สังคม

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(441ดาวน์โหลด)