สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 หมวดย่อย

วีดิทัศน์พิธีปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 464

Downloaded 85

วีดิทัศน์พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 397

Downloaded 84

แถลงข่าวมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 254

Downloaded 73

สีสันสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 17 ธันวาคม 2563

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 226

Downloaded 70

กล่าวรายงานการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 159

Downloaded 61

หนังสือดีชวนอ่าน (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 154

Downloaded 55

เช้านี้ที่สมัชชาแห่งชาติ (17 ธันวาคม 2563)

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 175

Downloaded 59

พิจารณาระเบียบวาระ ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 171

Downloaded 65

เปิดการประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 277

Downloaded 52