สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ เชิดผล

Facebook


สุนทรพจน์ โดย พิมลมาศ เชิดผล ตัวแทนจาก จังหวัดนครนายก

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  3156

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   1 มีนาคม 2552

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(438ดาวน์โหลด)สนุทรพจน์ โดย วาสนา  ทองใบ

สนุทรพจน์ โดย วาสนา ทองใบ

04:45

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 5704

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

04:25

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 3481

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์  สุขกุล

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์ สุขกุล

04:32

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 3227

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา   จันทร์ภักดี

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา จันทร์ภักดี

06:24

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 3233