9ปีวิชชาการ หมวดย่อย

Plenary session 3  สมดุลของการอภิบาลระบบสุขภาพ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ27 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 950

Downloaded 247

Plenary session 3  สมดุลของการอภิบาลระบบสุขภาพ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ31 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 931

Downloaded 249

สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม งาน ประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. โดย คุณรพินทร์ ยืนยาว

ชมล่าสุดเมื่อ32 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1026

Downloaded 271

สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม งาน ประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. โดย ดร.วิทยา จันทร์แดง

ชมล่าสุดเมื่อ15 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1437

Downloaded 252

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด  ในงาน ประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช.

ชมล่าสุดเมื่อ11 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1026

Downloaded 266

สัมภาษณ์พิเศษ คุณรสนา โตสิตระกูล  ในงาน ประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช.

ชมล่าสุดเมื่อ12 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1236

Downloaded 267