สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การแสดงดนตรี โดย อ.เนาวรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2009

Downloaded 353

การแสดงดนตรี คนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2268

Downloaded 374

งานแถลงข่าว 16 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1903

Downloaded 414

งานแถลงข่าว 17 ธ.ค. 53

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1812

Downloaded 348

สนทนาสมัชชา 360 องศา

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1618

Downloaded 359

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2439

Downloaded 421

เสวนา คลายปมความเหลื่อมล้ำ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1872

Downloaded 374

ลานสมัชชาวิทยุชุมชน

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1867

Downloaded 418

เสวนา สภากาแฟแลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1778

Downloaded 373

กิจกรรมเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1452

Downloaded 374

รายงานสถานการณ์ UN

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1586

Downloaded 350

เสวนา แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1652

Downloaded 401

เสวนา - เตรียมพร้มก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1872

Downloaded 390

กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1534

Downloaded 362

เปิดตัวหนังสือ เอชเอไอ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1613

Downloaded 377

ก้าวข้ามช่องว่างสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1661

Downloaded 374