กิจกรรมเสริมศักยภาพ

Facebook


กิจกรรมเสริมศักยภาพเครือข่าย การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1392

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหาการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยชุมชน” ช่วง	แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายจากพื้นที่  ฯ  วันที่ 9 มิถุนายน 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยชุมชน ” ช่วง แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายจ ากพื้นที่ ฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2558

32:56

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 1415

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยชุมชน” ช่วงหลักการแนวคิด การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ฯ  วันที่ 9 มิถุนายน 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยชุมชน ” ช่วงหลักการแนวคิด การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ มีส่วนร่วม ฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2558

42:32

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 1100

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยชุมชน” ตอนที่ 4/4 วันที่ 9 มิถุนายน 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยชุมชน ” ตอนที่ 4/4 วันที่ 9 มิถุนายน 2558

38:20

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 1161

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยชุมชน” ตอนที่ 3/4 วันที่ 9 มิถุนายน 2558

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยชุมชน ” ตอนที่ 3/4 วันที่ 9 มิถุนายน 2558

40:19

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 1217