ความไม่เป็นธรรมที่ซุกซ่อนในสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2886

Downloaded 

วิดีทัศน์การทำงานของนพ.วิโรจน์ -ความรู้สึกของคนร่วมงาน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2878

Downloaded 

Member\\\\\\\'s Forum  2nd Session(1/3)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2838

Downloaded 

รายการ เปิดปม ตอน หมอล่าแต้ม  ช่อง TPBS  ออกอากาศวันที่ 29 เมษายน 2556

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2823

Downloaded 

พ่อประคอง มนต์กระโทกอ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2821

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2804

Downloaded 

สปสช.ชี้แจง นโยบายจ่ายยาต้านไวรัส Oseltanivir ในเอกชน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2796

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย พรหมมินทร์  กัณธิยะ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2789

Downloaded 

การจัดการอาสาสมัครในภาวะภัยพิบัติ โดยคุณ คุณนันทินี มาลานนท์

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2720

Downloaded 

สุนทรพจน์พิเศษ ดร.นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2675

Downloaded 

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นาย สมชาย  เดือนเพ็ญ

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2618

Downloaded 

ธรรมนูญสุขภาพ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2603

Downloaded 

รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2595

Downloaded