สัมภาษณ์ นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ในงาน ต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี ในทศวรรษที่2

Facebook


สัมภาษณ์พิเศษ นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร (นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี) ในงาน ต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร ในทศวรรษที่2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ได้กล่าวถึง ภาพรวมของการประชุมต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี และข้อห่วงกังวลในจังหวัดสระบุรีคืออะไรบ้าง

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  3738

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   28 สิงหาคม 2555

หมวด:   สมัชชาสุขภาพจังหวัด

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(457ดาวน์โหลด)