สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558 หมวดย่อย

เสวนา "“Young Smart Famer” วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ( ฉบับ HD )ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1254

Downloaded 286

เสวนา "“Young Smart Famer” วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ( ฉบับ HD )ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1182

Downloaded 310

เสวนา “สานพลังเส้นสาย สู่นโยบายสาธารณะ” วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 765

Downloaded 255

เสวนา “สื่อสาธารณะกับสุขภาวะสังคม” วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 786

Downloaded 240