เสวนา “สานพลังเส้นสาย สู่นโยบายสาธารณะ” วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ( ฉบับ HD )ตอนที่ 1/2

Facebook


เสวนา “สานพลังเส้นสาย สู่นโยบายสาธารณะ” วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
วิทยากร โดย
• นางสุกัลยา ปัณฑะจักร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• ผศ.สุดจิต สนั่นไหว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
• นายประเสริฐ ฤทธิ์สำเริง สมาคมอนุรักษ์ศิลปศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
• น.ส.สุปรียา หวังพัชรพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ: นางภารนี สวัสดิรักษ์ เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1030

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา