สมัชชาสุขภาพจังหวัด หมวดย่อย

ภาพรวมการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

ชมล่าสุดเมื่อ10 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1565

Downloaded 

ภาพรวม กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1171

Downloaded 

เทปบันทึกภาพพิธีเปิดงาน kick off สชจังหวัดสุโขทัย

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2014

Downloaded 

ปาฐกฐาพิเศษ คนเมืองเลยได้อะไรจากสมัชชาสุขภาพ 19 ก.พ. 60

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1002

Downloaded 

การประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพกับสมัชชาจังหวัดเลย

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1912

Downloaded 

สมัชชาจังหวัดนครสรวรค์ว่าด้วยโรงเรียนชาวนา

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1896

Downloaded 

สัมภาษณ์ นายอิทธิพล  บุญพา ในงาน ต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร ในทศวรรษที่2

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1922

Downloaded 

สัมภาษณ์ นายประเชิญ คนเทศ ในงาน ต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครปฐม ในทศวรรษที่2

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2375

Downloaded