การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด

Facebook


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด
ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ


ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดย นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่

เกริ่นนำ: ทิศทางและความท้าทายใหม่ ในการพัฒนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้: “ประสบการณ์และการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัด (Provincial Health Assembly : PHA)” โดย เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด (PHA) ๑๓ จังหวัด
ดำเนินกระบวนการโดย น.สพ.ปกรณ์ สุวรรณประภา นักวิชาการอิสระ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มโดยผู้บริหารและทีมงาน สช.

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  2520

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา