สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 หมวดย่อย

สุนทรพจน์ โดย นายพูนศักดิ์ จันวรศิริ วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ16 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1506

Downloaded 343

สุนทรพจน์ โดย นางสุภัคสร วรรณปลูก วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1478

Downloaded 335

สุนทรพจน์ โดย นายภานุมาศ วงศ์ไอศูนย์ วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1399

Downloaded 338

สุนทรพจน์ โดย พระมหาณัฐภพ ชยติโก วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1287

Downloaded 315

สุนทรพจน์ โดย นายณรงค์ แฉล้มวงษ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1063

Downloaded 310

สุนทรพจน์ โดย นายพิจิตร ปัญญาพิชิต วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1209

Downloaded 304

สุนทรพจน์ โดย ว่าที่ร้อยโทหาญณรงค์ เกิดคล้าย วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1121

Downloaded 292

สุนทรพจน์ โดย พระมหาเกียรติศักดิ์ คำภิรมย์ วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 878

Downloaded 277

สุนทรพจน์ โดย นายวรชิต นาคพงค์ วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 772

Downloaded 281

สุนทรพจน์ โดย นางสุกานดา พัดพาดี วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1159

Downloaded 264

สุนทรพจน์ โดย รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2042

Downloaded 309

สุนทรพจน์ โดย นายบรีชา ทองบพิตร วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 706

Downloaded 285

สุนทรพจน์ โดย พระภิกษุทองคม ธมฺมธโร วันที่ 19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 750

Downloaded 251

สุนทรพจน์ โดย นพ.วิวัฒน์ วิริยกิจจา วันที่ 18 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2398

Downloaded 342

สุนทรพจน์ โดย หาญณรงค์ เกิดคล้าย วันที่19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1657

Downloaded 291

สุนทรพจน์ โดย สมคิด ทองสง วันที่19 ธันวาคม 2555

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1953

Downloaded 328