สัมภาษณ์ พิเศษ นาง นภาพร มูลมั่ง / สาธารณสุขอำเภอสารภี

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2958

Downloaded 

โครงการเสริมรายได้ ลดรายจ่าย ทำบัญชีครัวเรือน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2954

Downloaded 

สารคดี ชีวิตออกแบบได้ ตอน UD การออกแบบเพื่อทุกชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2954

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สอิ้ง  ชวรางกูร

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2944

Downloaded 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เติมหัวใจให้สังคม

ชมล่าสุดเมื่อ10 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2935

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ สมชาย มีนุช

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2933

Downloaded 

หน่วยกู้ภัยในภาวะภัยภิบัติ คุณ พิเชษฐ์ หนองช้าง

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2929

Downloaded 

สกู๊ปข่าว ม.อ.เติมหัวใจให้สังคม

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2911

Downloaded 

รายการมุมมองสุขภาพกับสช. ออกอากาศวันที่ 27พ.ค.52

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2909

Downloaded 

ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลเบาหวาน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2907

Downloaded 

HIA For ASEAN Community is touching its reality

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2887

Downloaded 

ความไม่เป็นธรรมที่ซุกซ่อนในสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2886

Downloaded 

วิดีทัศน์การทำงานของนพ.วิโรจน์ -ความรู้สึกของคนร่วมงาน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2878

Downloaded 

แนะนำอโรคยาศาล วัดคำประมง จ. สกลนคร

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2876

Downloaded