เสวนา มหกรรมสุขภาพเพื่อระบบสุขภาพชุมชน ตอนที่2/2

Facebook


ความยิ่งใหญ่ของคนในระบบสุขภาพชุมชนไทยได้ปรากฏขึ้นเด่นชัดอีกครั้งหนึ่งในงานมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 2 ที่เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2555 เป็นมหกรรมที่นำเอาคนที่ปฏิบัติงานในระดับชุมชนหลากหลาย


วิชาชีพ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดเวทีให้นำเสนอผลงาน มีผู้มาร่วมเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4,000 คน ภายใต้ประเด็นของงานที่ว่าจากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่ จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ (New Management New Possibility) เริ่มด้วยการแสดงละครเวที คนดีสี่แผ่นดิน ซึ่งเป็นละครเชิดชูเกียรตินายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว ผู้บุกเบิกระบบการสาธารณสุขในประเทศไทย จัดให้มีโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัด และให้มีโรงพยาบาลชุมชนทั่วทุกอำเภอ ตามมาด้วยการเสวนามหกรรมสุขภาพเพื่อระบบสุขภาพชุมชน นำการเสวนาโดยนพ.มงคล ณ สงขลา มีนายสมพร ใช้บางยาง และนพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายพัฒนาทีมสุขภาพระดับตำบลให้พึ่งตนเองด้านสุขภาพนำร่อง 4,000 ตำบล ภายในปี 2555นี้

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  2857

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา