สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ หมวดย่อย

เวทีสาธารณะ  บันทึกหน้าสุดท้าย คำเขียน สุวณฺโณ (6 ก.ย. 57) ThaiPBS

ชมล่าสุดเมื่อ42 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1147

Downloaded 

ละคร Sit Coms เรื่อง อย่าหาว่าสอนผี

ชมล่าสุดเมื่อ51 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 370

Downloaded 

วีดิทัศน์ ก่อนวันผลัดใบ

ชมล่าสุดเมื่อ57 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 366

Downloaded 

ปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตครั้งที่1 (4/4)

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 313

Downloaded 

เสวนา : เปลี่ยนโลกออนไลน์  ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ 3 ส.ค. 59 ตอน1/3

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 900

Downloaded 

How volunteering can overcome cancer จิตอาสาฆ่ามะเร็ง

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2134

Downloaded 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยในสถานการณ์โรคระบาด

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 371

Downloaded 

ปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตครั้งที่1 (3/4)

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 322

Downloaded 

มาตรา12 การใช้สิทธิตามมาตรา 12 ตอนที่ 2

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2228

Downloaded 

เสวนาเรื่องควรรู้ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 22 ก.ค. 59 ตอน 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 872

Downloaded 

เสวนา : เปลี่ยนโลกออนไลน์  ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ 3 ส.ค. 59 ตอน2/3

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 582

Downloaded