สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หมวดย่อย

พิธีเปิดงาน 10 ปี สช. “สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 503

Downloaded 162

ภาพยนต์สั้น ฉายในงาน "10 ปี สช. สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ"

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1323

Downloaded 208

นำเสนอหลักสูตรและการวิจัยนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 4 เม.ย. 60

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 958

Downloaded 199

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร และการอภิปรายแลกเปลี่ยน 4 เม.ย. 60 ตอน2/2

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 866

Downloaded 228

นำเสนอรายละเอียดหลักสูตร และการอภิปรายแลกเปลี่ยน 4 เม.ย. 60 ตอน1/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 830

Downloaded 222

วีดิทัศน์ สุขภาพคนไทยต่างเจนเนอเรชั่น

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1152

Downloaded 228

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ สช. โดยคุณหมอ พลเดช ปิ่นประทีป

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1130

Downloaded 233

การประชุม“การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่พึงประสงค์” 24 มี.ค. 60 ตอน1/3

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 807

Downloaded 204

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตในองค์กร 9 ก.พ. 60

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 674

Downloaded 212