สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 หมวดย่อย

มติ 5.5 การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตอนที่ 3/3 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1720

Downloaded 352

มติ 5.5 การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตอนที่ 2/3 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1700

Downloaded 356

มติ 5.5 การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตอนที่ 1/3 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1584

Downloaded 310

มติ 5.2 การบริหารจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย ( สุขใจ ไม่คิดสั้น ) ตอนที่ 2/2 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1028

Downloaded 257

มติ 5.2 การบริหารจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย ( สุขใจ ไม่คิดสั้น ) ตอนที่ 1/2 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 952

Downloaded 274

มติ 4.3 การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ตอนที่ 3/3 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1538

Downloaded 298

มติ 4.3 การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ตอนที่ 2/3 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1604

Downloaded 321

มติ 4.3 การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ตอนที่ 1/3 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1561

Downloaded 337