วิเคราะห์บทเรียน: จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

ระบบข้อมูลและระบบสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ โดยคุณ มนัส ทรงแสง

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3639

Downloaded 

หน่วยกู้ภัยในภาวะภัยภิบัติ คุณ พิเชษฐ์ หนองช้าง

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2929

Downloaded 

การจัดการอาสาสมัครในภาวะภัยพิบัติ โดยคุณ ไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์รัดน์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2738

Downloaded 

การจัดการอาสาสมัครในภาวะภัยพิบัติ โดยคุณ คุณนันทินี มาลานนท์

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2720

Downloaded 

พลังเครือข่ายท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติ  โดย คุณโกเมศร์ ทองบุญชู

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2543

Downloaded 

ผังเมืองกับการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัย โดย คุณ ภารณี สวัสดิรักษ์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2489

Downloaded 

อภิปรายหมู่ “ จากมหาอุทกภัย สู่ระบบจัดการภัยพิบัติ” (1/3)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2082

Downloaded 

มหาอุทกภัย จุดเปลี่ยน ระบบการจัดการภัย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2030

Downloaded 

อภิปรายหมู่ “ จากมหาอุทกภัย สู่ระบบจัดการภัยพิบัติ” (3/3)

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1972

Downloaded 

พลังเครือข่ายท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติ  คุณ ชุมพล สายหยุด

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1927

Downloaded 

ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีสังเคราะห์บทเรียน โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1892

Downloaded 

อภิปรายหมู่ “ จากมหาอุทกภัย สู่ระบบจัดการภัยพิบัติ” (2/3)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1890

Downloaded