การจัดการอาสาสมัครในภาวะภัยพิบัติ โดยคุณ คุณนันทินี มาลานนท์

Facebook


พระไพศาล วิสาโล ได้ให้คำนิยามของคำว่า “ จิตอาสา ” ไว้ในหนังสือ เมื่อดอกไม้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดินว่า “จิตอาสาคือจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดี”

กล่าวได้ว่า จิตอาสาหรือแห่งการเสียสละเปรียบเสมือนยาวิเศษ ที่ช่วยลดอาการของโรคเห็นแก่ตัว ( selfish ) อีกทั้งยังช่วยลดทอนตัวตนหรืออัตตาของคนเราลงได้เป็นอย่างดี


เวทีสังเคราะห์การจัดการอาสาสมัครในภาวะภัยพิบัติ คุณนันทินี มาลานนท์ ผู้ประสานงานเครือข่ายจิตอาสา กล่าวว่า การจัดการ ความคาดหวังของจิตอาสา ถือเป็นงานที่ท้าทายมาก เนื่องจากแต่ลคนมาด้วย \" หัวใจ \" ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ใครเคยเป็นอาสาสมัครอาจเจอปัญหานี้ไม่น้อย หัวใจนี่พอง อยากช่วยเหลือแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไร หรือกระจุกกันห่อของ หากบางหน้าที่กลับขาดบุคลากรจิตอาสา เป็นต้น

จาก เวทีสังเคราะห์บทเรียน : จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ ,ในวันที่10 มค 2555 ประเด็น การจัดการอาสาสมัครในภาวะภัยพิบัติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  2720

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา