การจัดการด้านการแพทย์และสาธารสุขเพื่อรับมือภัยพิบัติ โดย นพ.บัวเรศ ศรีประทักษ์

Facebook


สำหรับเวทีสังเคราะห์บทเรียน : จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ ในวันที่ 9-10 มกราคม 2555 ,ในวันที่10 มค แบ่งกลุ่ม 9 ประเด็นย่อย โดย นพ.บัวเรศ ศรีประทักษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จากห้องการจัดการด้านการแพทย์และสาธารสุขเพื่อรับมือภัยพิบัติ กล่าวว่า ภาวะที่น้ำท่วมการเดินทางเกิดอุปสรรค์ ต้องหาวิธีการในการเดินทางโดยวิธีอื่นๆประกอบด้วย และการจัดทำทะเบียนผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน การเตรียมแผนปิดโรงพยาบาลไม่ให้โกลาหล และแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน เตรียมการตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริหารที่เป็นเอกภาพจะได้ผลลัพธ์ที่ดี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  2348

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา