สุนทรียภาพของการเรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 8 มี.ค.62 2/3

Facebook


เวทีเสวนา เรื่อง สุนทรียภาพของการเรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต โดย นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 1อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  878

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา