ความหลากหลายที่งดงามของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 12 ธ.ค. 61 1/2

Facebook


ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ได้ขยายจำนวนมากขึ้นเป็นทวีคูณจากการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ แตกต่างกันไปตามบริบท การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายธรรมนูญสุขภาพข้ามพื้นที่ จะเป็นการช่วยยกระดับการทำงานระหว่างกัน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน จากผู้มีประสบการณ์สู่ผู้ที่กำลังหาวิถีทางของตนเอง ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
โดย คุณภัทรพงศ์ อิลาชาญ ธรรมนูญสุขภาพชุมชน มุสลิมมัสยิดอัตตักวา
นายสุพจน์ ชดช้อย ธรรมนูญสุขภาพหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งตำบลอ่าวนาง
จังหวัดกระบี่ เรื่องการจัดการขยะ
ผอ.จีรนันท์ ธารไชย ธรรมนูญ 5 ดี คัมภีร์ก่อร่างสร้างฝัน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
คุณสุนทร คมคาย ธรรมนูญสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว
ดำเนินรายการโดย น.ส.เบญญาภา มะโนธรรม

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1114

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา