กรณีการจัดเก็บผ่านระบบภาษี 24 ก.ย.61 ตอนที่ 3/3

Facebook


เวทีลูกขุนพลเมือง ประเด็น การพัฒนารูปแบบการสร้างหลักประกันความมั่นคงในสังคมสูงวัยของไทย
ระหว่างวันที่ 23 -26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี
สนับสนุนการจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 24 กันยายน 2561
- ทางเลือกที่ 1 กรณีการจัดเก็บผ่านระบบภาษี เป็นการคลังที่ทำให้ได้มาซึ่งงบประมาณจัดสิทธิประโยชน์ให้ ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยทุกคน ผ่านระบบภาษี เช่น ภาษีรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น
โดย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา

ดำเนินรายการ
โดย นายประสาน อิงคนันท์
นายพีธากร ศรีบุตรวงษ์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  467

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา