สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง กินเปลี่ยนชีวิต หยุดวิกฤตมะเร็งลำไส้ใหญ่ 11 ต.ค. 61 ตอนที่ 3/3

Facebook


สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง “กินเปลี่ยนชีวิต หยุดวิกฤตมะเร็งลำไส้ใหญ่”
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ณ บองมาร์เช่ มาร์เก็ต ประชานิเวศน์ 1

- เริ่มเวทีพูดคุย “กินเปลี่ยนชีวิต หยุดวิกฤตมะเร็งลำไส้ใหญ่”

คนไทยกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กินไม่คิด...ชีวิตเปลี่ยน
ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลิตภัณฑ์ปลอดสาร From Farm to Table
คุณสิทธิพร บุรณนัฎ ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านโรคร้าย
คุณจาคี ฉายปิติศิริ เจ้าของเพจ ‘จาคีมะเร็งไดอารี่’

รู้เท่าทันสุขภาพ ห่างไกลมะเร็งลำไส้ใหญ่
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้จัดรายการวิทยุคลื่นความคิด FM 96.5

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  831

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา