PUBLIC CITY ทำเมืองให้สาธารณะ : Public Space + Community โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติพนัสนิคม 2 พ.ค.61

Facebook


- Public Space + Community : ปสงค์จิต แก้วแดง
- ปัญหา และ อุปสรรค โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติพนัสนิคม : วิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม


PUBLIC CITY :HOW CAN WE TRANSFORM CITY TO BE PUBLIC “PLACE” FOR ALL.

ASA Seminar: Public City

มาทำเมืองให้สาธารณะ

พื้นที่สาธารณะคืออะไร มีเพียงแค่สวนสาธารณะอย่างเดียวเท่านั้นหรือ? แล้วห้างสรรพสินค้า ทางเท้า ลานหน้า office พื้นที่ใต้ทางด่วน ท่าเรือ เป็นพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนและธรรมชาติได้ไหม เพราะเมืองที่น่าอยู่คือเมืองของผู้คนที่มีพื้นที่สาธารณะที่ดีเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูธรรมชาติ สร้างสุขภาวะผู้คน กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วเสริมการปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ ช่วยเมืองให้ยืดหยุ่นรับมือภัยพิบัติและที่สำคัญสร้างภาวะพลเมืองที่เราควรมีร่วมกัน มาทำเมืองให้น่าอยู่ผ่านการทำเมืองให้สาธารณะมากขึ้น ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน ประชาสังคมและพลเมืองร่วมหาคำตอบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่งานสัมมนา Public City ทำเมืองให้สาธารณะ

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ อาคารชาเลนเจอร์ฮอล ห้องจูปิเตอร์ 6-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  682

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา