ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ตอนที่ 1/4

Facebook


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุขะวัฒโก ชั้น ๔ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี

เปิดการประชุม และชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  859

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา