เยี่ยมเพือน เยือนมิตร ชวนคิดต่อยอด ตอน เยี่ยมตรัง

Facebook


เยี่ยมเพือน เยือนมิตร ชวนคิดต่อยอด ตอน เยี่ยมเชียงราย โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ 10 ตุลาคม 2555

ชื่อเมืองตรัง มาจากภาษามลายู แปลว่า “รุ่งอรุณ” จังหวัดตรังอยู่ภาคใต้ ริมฝั่งทะเลอันดามัน มีชายฝั่งยาว ๑๑๙กิโลเมตร มีประชากร ๖ แสนคนเศษ แบ่งออกเป็น ๑๐ อำเภอ มี ๑ อบจ. ๑๕เทศบาล และ ๘๔ อบต. เศรษฐกิจหลักของจังหวัดมาจากเกษตรกรรม ที่มากที่สุดคือยางพารา
เมื่อศึกษาเอกสาร พบว่าตรังมีแผนพัฒนาหลายฉบับ ในแผนยุทธศาสตร์ตรังปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมืองหลวงแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน”

ทำให้คิดถึงเรื่องเล่ากันสนุกๆว่า มีผู้นำ๓ประเทศ นำแผนพัฒนาประเทศไปเฝ้าพระเจ้า เพื่อให้พระเจ้าช่วยให้ความเห็น ผู้นำรัสเซียนำแผนพัฒนาที่เขียนมาดีมากเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเป็นคนแรก หายไปร่วมชั่วโมง ร้องไห้กลับออกมา ผู้นำอีก๒ประเทศถามว่า
“แผนของประเทศท่านเขียนดี พระเจ้าว่าอย่างไร ทำไมท่านต้องร้องไห้ออกมา”
ผู้นำรัสเซียบอกว่า พระเจ้าออกปากชมว่าแผนพัฒนาประเทศของรัสเซียเขียนได้ดีมาก แต่ถ้าทำตามนั้น ประเทศจะแตกแยกและล่มสลายได้
ถึงคิวผู้นำสหรัฐนำแผนพัฒนาเข้าเฝ้าพระเจ้า แผนเขียนดีกว่าของรัสเซียอีก เขียนกระชับชัดเจน หนาแค่ไม่กี่สิบหน้า
ผู้นำสหรัฐหายไปครึ่งชั่วโมง ร้องไห้ออกมาเช่นกัน ผู้นำอีก๒ประเทศถามว่า พระเจ้าว่าอย่างไร ทำไมถึงร้องไห้ออกมา
“พระเจ้าบอกว่า แผนพัฒนาประเทศของข้าพเจ้าเขียนได้ดีมากๆ แต่ต้องใช้ทรัพยากรมาก ทำให้สำเร็จได้ยาก”
แล้วก็ถึงคิวผู้นำประเทศไทยนำแผนพัฒนาประเทศเข้าเฝ้าพระเจ้า แผนพัฒนาประเทศไทยหนามาก ถึงขนาดต้องใส่รถเข็นเข้าไป เข้าไปไม่ถึง๑๐นาที ผู้นำประเทศไทยก็เดินยิ้มออก
ผู้นำอีก๒ประเทศถามว่า “ทำไมเร็วจัง ดูท่านมีความสุขดี พระเจ้าว่าอย่างไรบ้าง”
ผู้นำประเทศไทยยิ้ม พร้อมกับตอบว่า
“พระเจ้าบอกว่า อ่านแผนพัฒนาของประเทศข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องเลย ตอนนี้ท่านเลยนั่งร้องไห้อยู่ข้างใน” 555
..อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.healthstation.in.th/action/viewarticle/336/_________________________________________________/

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1105

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   31 ตุลาคม 2555

หมวด:   เยี่ยมเพือน เยือนมิตร ชวนคิดต่อยอด

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(328ดาวน์โหลด)