ภัยพิบัติน้ำท่วมในมิติวัฒนธรรม วิธีคิด วิถีชีวิต เทคโนโลยี ความเป็นธรรม โดย คุณสาวิตรี สุวรรณสถิต

Facebook


ในสภาวะที่สังคมไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติจากมหาอุทกภัย กลไกรัฐประสบปัญหาในการจัดการภัยพิบัติทำให้สังคมไทยต้องประสบกับสูญเสียทางสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งเผชิญความขัดแย้งในแบบใหม่ที่กว้างขวางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในเวลาเดียวกัน พลังทางสังคมจำนวนมาก ทั้งจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคชุมชนและอาสาสมัคร กลายเป็นพลังหลักในการให้ความช่วยเหลือ และลุกขึ้นมาจัดตั้งแก้ไขด้วยตนเอง นับเป็นปรากฏการณ์ที่มีนัยสำคัญ ประสบการณ์เหล่านี้
คุณสาวิตรี สุวรรณสถิต อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม กล่าว่า “ ดิฉันคิดว่าอย่างในกรณีของนามิเบียร์หรือแอฟริกาใต้ หรือแอฟริกาทั้งหมด ตอนนี้เขามีการประชุมคนที่เป็นลูกหลานเผ่าซางเพื่อให้เล่าเรื่อง เล่าตำนานเพื่อจะเอามาตีความเพราะฝรั่งตีความผิดทั้งหมด อย่างในนามิเบียมีที่หนึ่งเขาเรียกว่า White Lady

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  2414

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   4 มกราคม 2555

หมวด:   เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(407ดาวน์โหลด)