มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ครั้งที่2 (1/4)

Facebook


การประชุมปรึกษาหารือ “ ความก้าวหน้าและแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา9:00 คณะอาจารย์ วิทยา อ.พิชญา อ.วันทนีย์ และคนอื่นๆ ที่เป็นนักวิชาการและคุณหมอจะไปยื่นหนังสือต่อ รมต.กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อทวงถามถึงเรื่องมติสมัชชาทีออกมาว่ามีการดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรเป็นไปตามมติที่ออกมาว่ามีการดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรเป็นไปตามมติที่ออกมาหรือไม่ พร้อมทั้งไปให้ข้อมูลทาง วิชาการเกี่ยวกับอันตรายของแร่ใยหิน ข้อมูลของสารทดแทนแร่ใยหิน และตัวอย่างการดำเนินการยกเลิกใช้แร่ใยหินในต่างประเทศ
เสร็จจากช่วงเช้าเป็นการประชุม โดยอาจารย์วิทยาเสนอให้ประชุมที่ โรงแรมสยามซิตี้ เนื่องจากใกล้กระทรวงอุตสาหรรม การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามมติสมัชชา (โดยมี Hidden Agenda คือต้องการมากดดันกระทรวงอุตสาหรรรมร่วมกันว่าไม่ทำตามมติสมัชชา) ไม่แบ่งการประชุมเป็นกลุ่มย่อย การประชุมจะเริ่มจากการมาทานอาหารกลางวันร่วมกัน ส่วนของ 1.กลุ่มอาจารย์และคุณหมอมีความก้าวหน้าเรื่องการรวมกลุ่มขององค์กรวิชาชีพ และการพัฒนสเรื่องระบบการเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยง 2. สคบ.ในเรื่องการออกฉลาก โดยให้กระทรวงอุตสาหรรมนำเสนอปิดท้าย เพื่อให้เวทีตั้งคำถามต่อการดำเนินงาน จากนั้นเป็นการให้เวทีร่วมกันคิดหาคำตอบว่า “จะทำอย่างไรถึงจะสามารถยกเลิกการใช้แร่ใยหิน ได้ภายในปี 54” ตามมติสมัชชาที่ออกมา

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  3043

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   18 ตุลาคม 2554

หมวด:   เกาะติดสมัชชาสุขภาพ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(539ดาวน์โหลด)