เสวนาหมู่ หัวข้อ มองหาน้ำยาสมัชชาสุขภาพ (2/2)

Facebook


เสวนาหมู่ หัวข้อ มองน้ำยาสมัชชาสุขภาพ ผู้ร่วมเสวนา ดร.อุทัย ดุลยเกษม, รศ.ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ,ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ , นส.นาตยา แววีรคุปต์ และ ผู้ดำเนินเสวนา โดย นพ.ชาตรี เจริญศิริ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1579

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   13 สิงหาคม 2554

หมวด:   ๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(363ดาวน์โหลด)