สารคดีชีวิต ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

Facebook


คุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว...คนดีไม่มีวันตาย การจากไปของคุณพ่อเสม หรือ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2554 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันละสังขาร ของท่านพุทธทาสด้วย คนดี...ที่จากปีกท่านหนึ่งแล้ว สิริอายุ 100 ปี และลูกศิษย์ที่เคารพคุณพ่อเสมได้จัดงาน 100 ปี ของท่านเมื่อวัน 31 พฤษภาคม 2554 ที่หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมานี่เอง ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดท่าน

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  3333

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   28 กรกฎาคม 2554

หมวด:   ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(486ดาวน์โหลด)