สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สุนทรพจน์ โดย ประเชิญ  คนเทศ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2377

Downloaded 304

สุนทรพจน์ โดย พงษ์ศักดิ์ ทองอยู่

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2290

Downloaded 336

สุนทรพจน์ โดย ณรงค์ศักดิ์  สุทธาทิพย์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1555

Downloaded 316

สุนทรพจน์ จุฑามาศ แพงเวียง

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1449

Downloaded 288

สุนทรพจน์ โดย จิตรลดา  พิริยศาสน์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1676

Downloaded 384

สุนทรพจน์ โดย คุณชาลี ศิลปรัศมี

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1707

Downloaded 283

ชัยพล ไชยคำมิ่ง

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1892

Downloaded 298

ปาฐกฐาพิเศษโดยศ.สุมน อมนวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1186

Downloaded 303

ปาฐกถาพิเศษ โดยนายธีรยุทธ์ สุคนธวิท ผู้แทนคนพิการ

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1579

Downloaded 314

พิธีปิดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2551

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1295

Downloaded 338

ปาฐกถาพิเศษ โดยคุณไพจิตร วราชิต

ชมล่าสุดเมื่อ58 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1735

Downloaded 303

ปาฐกถาพิเศษผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ชมล่าสุดเมื่อ10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1475

Downloaded 293

นพ.สุรพจน์ สุวรรณพาณิช

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1909

Downloaded 319

ดาบตำรวจไพทูรย์  ทะวะลัย

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1386

Downloaded 283

นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขานุการ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1625

Downloaded 339

พิธีเปิด งานสมัชชาสุขภาพชาติ ครั้งที่1 ปี 2551

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1467

Downloaded 295