สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 หมวดย่อย

รู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างเข้าใจ...เด็กไทยกับโลกออนไลน์ 18 ธ.ค. 62 HD 3/5

ชมล่าสุดเมื่อ48 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 356

Downloaded 122

รู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างเข้าใจ...เด็กไทยกับโลกออนไลน์ 18 ธ.ค. 62 HD 2/5

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 397

Downloaded 125

รู้เท่าอย่างสร้างสรรค์ รู้ทันอย่างเข้าใจ...เด็กไทยกับโลกออนไลน์ 18 ธ.ค. 62 HD 1/5

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 295

Downloaded 132

เสวนา ทบทวนอดีต..มองปัจจุบัน..สานต่ออนาคต นักสานพลังฯ 18 ธ.ค. 62 HD

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 386

Downloaded 121

เสียงจากภาคี 18 ธ.ค. 62 HD

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 420

Downloaded 125

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด 18 ธ.ค. 62 HD 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 394

Downloaded 132

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด 18 ธ.ค. 62 HD 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ30 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 350

Downloaded 126

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด 18 ธ.ค. 62 HD 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ42 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 349

Downloaded 128

พระสงฆ์กับการพัฒนากาย และจิตวิญญาณ 18 ธ.ค. 62 HD 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 340

Downloaded 127

พระสงฆ์กับการพัฒนากาย และจิตวิญญาณ 18 ธ.ค. 62 HD 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ17 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 356

Downloaded 117

พระสงฆ์กับการพัฒนากาย และจิตวิญญาณ 18 ธ.ค. 62 HD 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 346

Downloaded 123

ที่ดินคือชีวิต...ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 18 ธ.ค. 62 HD 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 354

Downloaded 123