สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 หมวดย่อย

การเฝ้าระวังและกลไกการจัดการต่อนโยบายกัญชาทางแพทย์ 19 ธ.ค. 62 HD 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 338

Downloaded 120

การเฝ้าระวังและกลไกการจัดการต่อนโยบายกัญชาทางแพทย์ 19 ธ.ค. 62 HD 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 283

Downloaded 117

HIA Forum : การสร้างชุมชนสุขภาวะภายใต้พื้นที่ EEC โดยใช้เครื่องมือ HIA 19 ธ.ค. 62 HD 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 429

Downloaded 155

HIA Forum : การสร้างชุมชนสุขภาวะภายใต้พื้นที่ EEC โดยใช้เครื่องมือ HIA 19 ธ.ค. 62 HD 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 451

Downloaded 134

PM2.5 ฝุ่นขนาดเล็กกับผลกระทบที่ไม่เล็กต่อสังคมไทย 19 ธ.ค. 62 HD 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 364

Downloaded 129

PM2.5 ฝุ่นขนาดเล็กกับผลกระทบที่ไม่เล็กต่อสังคมไทย 19 ธ.ค. 62 HD 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 364

Downloaded 127

สุขภาวะกับการท่องเที่ยวชุมชนย่านเก่า 19 ธ.ค. 62 HD 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 350

Downloaded 122

สุขภาวะกับการท่องเที่ยวชุมชนย่านเก่า 19 ธ.ค. 62 HD 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 332

Downloaded 120

นโยบาย by Young 19 ธ.ค.62 HD 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 351

Downloaded 128

นโยบาย by Young 19 ธ.ค.62 HD 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 361

Downloaded 124

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด 18 ธ.ค. 62 HD 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 389

Downloaded 131

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด 18 ธ.ค. 62 HD 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 348

Downloaded 125

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การสร้างสุขภาวะระดับจังหวัด 18 ธ.ค. 62 HD 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 344

Downloaded 126

พระสงฆ์กับการพัฒนากาย และจิตวิญญาณ 18 ธ.ค. 62 HD 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 336

Downloaded 127