วิเคราะห์บทเรียน: จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

อภิปรายหมู่ “ จากมหาอุทกภัย สู่ระบบจัดการภัยพิบัติ” (3/3)

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1972

Downloaded 368

อภิปรายหมู่ “ จากมหาอุทกภัย สู่ระบบจัดการภัยพิบัติ” (2/3)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1890

Downloaded 338

อภิปรายหมู่ “ จากมหาอุทกภัย สู่ระบบจัดการภัยพิบัติ” (1/3)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2082

Downloaded 377

ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีสังเคราะห์บทเรียน โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1892

Downloaded 342

มหาอุทกภัย จุดเปลี่ยน ระบบการจัดการภัย

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2030

Downloaded 340