สารคดี ชีวิตออกแบบได้ ตอน UD การออกแบบเพื่อทุกชีวิต

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2930

Downloaded 

โครงการเสริมรายได้ ลดรายจ่าย ทำบัญชีครัวเรือน

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2925

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สอิ้ง  ชวรางกูร

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2925

Downloaded 

สัมภาษณ์ พิเศษ นาง นภาพร มูลมั่ง / สาธารณสุขอำเภอสารภี

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2924

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ สมชาย มีนุช

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2917

Downloaded 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เติมหัวใจให้สังคม

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2917

Downloaded 

หน่วยกู้ภัยในภาวะภัยภิบัติ คุณ พิเชษฐ์ หนองช้าง

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2888

Downloaded 

ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลเบาหวาน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2886

Downloaded 

สกู๊ปข่าว ม.อ.เติมหัวใจให้สังคม

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2877

Downloaded 

รายการมุมมองสุขภาพกับสช. ออกอากาศวันที่ 27พ.ค.52

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2877

Downloaded 

ความไม่เป็นธรรมที่ซุกซ่อนในสังคมไทย

ชมล่าสุดเมื่อ13 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2868

Downloaded 

HIA For ASEAN Community is touching its reality

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2865

Downloaded 

สรุปการกล่าวสุนทรพจน์ โดย สุกัญญา บำรุงชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2857

Downloaded 

แนะนำอโรคยาศาล วัดคำประมง จ. สกลนคร

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2855

Downloaded 

In health assembly (english version)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2851

Downloaded