เวทีรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

Facebook


เวทีรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เรื่อง การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  109

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   8 สิงหาคม 2564

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(22ดาวน์โหลด)