MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ : การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

Facebook


ช่วง "สานพลัง สร้างสุขภาวะ" พบกับ รองศาสตราจารย์ จุมพล รอดคำดี ประธานคณะทำงานการจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ
หัวข้อ : โการจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพโ

บอกเล่า 965 |16 มิ.ย. 64

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  228

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา