MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ : สร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด -19

Facebook


ช่วง "สานพลัง สร้างสุขภาวะ" พบกับ คุณสัญชัย สูติพันธ์วิหาร ประธานคณะทำงานการสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19 กับหัวข้อที่น่าสนใจ การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด -19

บอกเล่า 965 | 09 มิ.ย. 64

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  315

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหาเวทีรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19

เวทีรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื ่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในวิกฤตโควิด-19

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 183

MCOT FM96.5 รายการบอกเล่า965 สานพลังสร้างสุขภาวะ :การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

MCOT FM96.5 รายการบอกเล่า965 สานพลังสร้างสุขภาวะ :การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภา พของกลุ่มประชากรเฉพาะ ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 278

MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ : การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ : การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิก ฤตสุขภาพ

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 282

MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ : สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ฯ กับการจัดการทรัพยากรภูมินิเวศ "อ่าวบ้านดอน"

MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ : สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ฯ กับการ จัดการทรัพยากรภูมินิเวศ "อ่าวบ้านดอน"

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 515