บทบาทของครอบครัว ความหวัง และทางเลือกของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต : ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส

Facebook


ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส
กล่าว ในการเสวนา บทบาทของครอบครัว ความหวัง และทางเลือกของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

"ในแง่ของหลักจริยธรรมคือ ต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย อะไรที่ไม่ได้ประโยชน์ไม่ควรทำ

ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งวัตถุประสงค์ไม่ตรงกัน และมีความรู้ไม่เท่ากัน โรงพยาบาลต้องมี counselling room และมี Family Meeting เพื่อมานั่งคุยกัน และหากเกิดปัญหา ที่โรงพยาบาลจะมีกรรมการจริยธรรม ซึ่งอาจเป็นคนนอกร่วมด้วยก็ได้เพื่อช่วยกันพูดคุย

บางครั้งถามหมอและพยาบาลว่า หากเป็นตัวของเขาเองจะยอมไหม กับการใส่ท่อทางปาก การเจาะคอ ซึ่งส่วนใหญ่ตอบว่าไม่ทำ จึงถามต่อว่าทำไมยังทำให้คนไข้อยู่ทุกวัน คำตอบคือญาติอยากให้ทำ เพราะญาติไม่มีความรู้ ฉะนั้นต้องสื่อให้ญาติเข้าใจ

หลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือ ทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย ไม่ใช่สิ่งที่ญาติคิดว่าดีที่สุด

สิ่งสำคัญคือการบอกจริง และการบอกความหวัง ซึ่งเป็นหลักจริยธรรมที่ต้องทำให้พอดี"

รับชมฉบับเต็มของ การเสวนา บทบาทของครอบครัว ความหวัง และทางเลือกของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต ได้ทาง Www.healthstation.in.th/action/videolist/videonew/?tags=Hope

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  506

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา