วีดิทัศน์พิธีเปิดงานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 : นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

Facebook


นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กล่าวใน วีดิทัศน์พิธีเปิดงานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 วันที่ 20-21 ก.พ.2563
สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในหลักทางการแพทย์จะมีการรักษาแบบประคับประคอง โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ปัจจุบัน ทุกคนมีสิทธิในการทำหนังสือแสดงความจำนงเพื่อไม่ขอรับบริการทางสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดความตาย หนังสือนี้เป็นเครื่องมือการสื่อสารระหว่างผู้ป่วย กับญาติ และบุคลากรทางสาธารณสุข ในกรณีผู้ป่วยไม่สามารถแสดงความจำนงได้ ซึ่งหนังสือแสดงความจำนงล่วงหน้านี้ได้รับการรับรองในมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  394

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา