MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ : ล่องใต้ที่สงขลา พลังพื้นที่ ต้านภัยโควิด-19

Facebook


MCOT FM 96.5 คลื่นความคิด
รายการ บอกเล่า 965
โดย อำมร บรรจง และ สุวิทย์ มิ่งมล

ช่วง สานพลัง สร้างสุขภาวะ กับ สช.
พูดคุยกับ
คุณชาคริต โภชะเรือง
ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา
ผู้ประสานงานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา
เลขานุการร่วมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 12

ล่องใต้ที่สงขลา พลังพื้นที่ ต้านภัยโควิด-19

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.35-22.00 น.
รับฟังได้ที่ คลื่นความคิด FM 96.5

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  462

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา