เวทีรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 26 มี.ค.63 HD 1/2

Facebook


เวทีรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด-19

ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วิทยากร
1.นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
2.นายปฏิภาณ จุมผา รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
3.นายธนชัย อาจหาญ หัวหน้าสำนักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคม
4.นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
5.นายบัณฑิต มั่นคง ผู้ดำเนินรายการ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  326

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา