เสวนา เรื่อง การรักษา...ต้องสงสัย : รู้เท่าทันความรู้ด้านสุขภาพ 15 ม.ค.63 ตอนที่ 3/3

Facebook


วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

เสวนา เรื่อง การรักษา...ต้องสงสัย: รู้เท่าทันความรู้ด้านสุขภาพ
วิทยากรโดย
รศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี
ภญ.เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย
ดำเนินรายการโดย คุณกิติมาภรณ์ จิตราทร
- ทำความรู้จักกับการรักษา...ต้องสงสัย: Testing Treatments คืออะไร
- รู้เท่าทันข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่มีมากมายตามสื่อต่างๆ ได้อย่างไร
- ความสำคัญของการตั้งคำถาม เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเราได้อย่างไร
- การตรวจสอบวิธีการรักษาที่เที่ยงธรรม หมายถึงอะไร
- ความรู้ วิธีรักษา การดูแลสุขภาพ แบบเดิมยังคงใช้ได้ผลอยู่หรือไม่
- ความรู้ทางการแพทย์ที่ใหม่กว่า แล้วดีกว่าจริงหรือไม่
- ปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้น
- สอบถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  371

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา