การแถลงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 HD 20 ธ.ค. 62

Facebook


วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30-12.30 น.
ณ เวทีกลาง ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

แถลงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562
โดย นพ.กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1
(ประเด็นทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน)
คุณทิพรัตน์ นพลดารมย์ รองประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 1 (ประเด็นการจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง)
นพ.ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 2 (ประเด็นวิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว)
คุณภารนี สวัสดิรักษ์ รองประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ 2 (ประเด็นรวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง)
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ดำเนินรายการโดย คุณตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  576

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา